Login

Register

Login

Register

Garancija

GARANCIJA

5 godina (60 mjeseci)*

za uređaje bijele tehnike: veš mašine, mašine za suđe, sušilice,
frižidere, zamrzivače, električne i plinske štednjake, rashladne vitrine, sve ugradbene uređaje marke BEKO.

3 godine (36 mjesecI)*

za sve GRUNDIG led televizore.

2 godine (24 mjeseca)*

za male kućanske aparate: nape, mikrovalne pećnice, ugradne mikrovalne pećnice, tostere, sokovnike, blendere, fenove, pegle, miksere, mašine za šišanje i brijanje, usisivače, električne rešoe, radijatore, vodene dispenzere, mini barove te te ostale male kućanske aparate marke: BEKO i GRUNDIG.
Omega d.o.o. izdaje garantni list za uređaje koje uvozi i distribuira pod slijedećim uslovima:


GARANCIJA VRIJEDI isključivo uz priloženi originalni račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list. Ovisno o vrsti proizvoda kojeg ste kupili garancija može vrijediti 24, 36 ili 60 mjeseci. Garancija 60 mjeseci  važi za BEKO samostojeće i ugradbene uređaje: veš mašine, sušilice, mašine za suđe, frižidere, zamrzivače, rashladne vitrine , električne i plinske štednjake. Garancija 36 mjeseci  važi za GRUNDIG LED televizore. Garancija 24 mjeseca važi za BEKO klima uređaje, BEKO i GRUNDIG male kućanske aparate: napa, mikrovalna pećnica, ugradbena mikrovalna pećnica, toster, sokovnik, blender, fen za kosu, pegla, mikser, mašina za šišanje i brijanje, Mp3 i Mp4 plejer, usisivač, električni rešo, kuhalo za vodu, radijator, ventilator, vodeni dispenzer, mini bar i ostale male kućanske aparate. Garant se obavezuje da će snositi troškove servisiranja u navedenom garantnom roku ukoliko se uređaj pravilno koristi i isključivo se koristi u domaćinstvu u skladu sa njegovom namjenom i uputstvom za upotrebu. Davalac garancije ne izdaje prepise niti duplikate garantnog lista. Kod LED TV aparata obavezno čuvanje originalnog pakovanja uređaja za vrijeme trajanja garancije.


GARANCIJA NE VRIJEDI ako kupac nema originalnog računa i uredno ovjerenog garantnog lista, ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputstvom za upotrebu, ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom, ako je uređaj korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe, ako je zaštitni pečat na uređaju oštećen, ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak, ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu, ako se garantni list ne slaže sa stvarnim stanjem ili ako je falsificiran, ako je uređaj popravljalo neovlašteno lice, ako su kvarovi na uređaju prouzrokovani višom silom kao što su: lomovi, udar groma, poplava, požar, zemljotres, strujni udar, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garanta, ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen, ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V(+-5%)/50Hz, garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje), daljinske upravljače i filtere, na dekorativne panele, dugmad, ručke, emajlirane površine, korpe u mašinama za suđe i mehanička oštećenja staklokeramičke ploče, pod garancijom ne spada čišćenje filtera klima uređaja, garancija ne vrijedi ukoliko se klima uređaj koristi za grijanje kada su vanjske temperature ispod -5°C i unutrašnja temperature ispod 10°C, osim kod inverter modela klima uređaja.


UPUTE ZA PRIJAVU KVARA: Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uređaj još uvijek u datom garantnom roku i pripremite garantni list kako biste mogli dati sve potrebne informacije. Prijava kvara za BIJELU TEHNIKU i TELEVIZORE se vrši kontaktiranjem BEKO CALL CENTRA pozivom na broj telefona 033/902-945 svaki radni dan od 08-16h i subotom od 09-14h ili pošaljite email sa podacima koji se nalaze na garantnom listu, te  adresom i kontakt brojem kupca i kratkim opisom kvara na email [email protected]. Nakon prijema telefonskog poziva ili emaila ovlašteni serviser će doći na adresu kupca u vremenski razumnom roku od dana prijave. Kupci su dužni platiti uslugu ovlaštenom serviseru ukoliko je izašao na adresu kupca i konstatovao da je kvar nastao usljed neadekvatnog korištenja ili ukoliko nije korišteno u skladu sa uputstvom za upotrebu (npr. zbog resetovanja uređaja, čišćenja filtera i pumpe kod veš mašina i mašina za suđe i sl). Prijava kvara za MALE KUĆANSKE APARATE se vrši tako da se neispravni uređaj donese lično u najbliži ovlašteni servis ili u prodavnicu u kojoj je kupljen uređaj uz dostavljanje garantnog lista i originalnog računa. Garant se obavezuje da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa uputstvom za upotrebu, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi.

Share this post